Historie

Beginjaren

De Ichthuscantorij werd (aanvankelijk als koor) opgericht in 1980. De eerste dienst werd gezongen op een zaterdagavond voor Kerst 1979 in de Ichthuskerk te Harlingen. Dit gebeurde in de vorm van een projectkoor en aangezien er geen dirigent was, werd de organist van de kerk, Sjouke Bruining, ook dirigent van het koor. Vanwege het grote succes werd in januari 1980, samen met een aantal mensen die door wilden gaan, het Ichthuskoor opgericht. In het begin werden alleen diensten gezongen in de Ichthuskerk.

In 1983 werd het koor omgedoopt in Ichthuscantorij en in september van datzelfde jaar werkte het koor voor het eerst mee aan een radiokerkdienst. In de beginjaren richtte het koor zich vooral op Nederlandse Kerkmuziek. Zo werden alle passies van Willem Vogel uitgevoerd en werd zelfs door de Friese Kerkmusicus Yme Visser een Mattheus Passie voor de Ichthuscantorij geschreven. Vanaf het eind van de jaren tachtig ging de Ichthuscantorij zich steeds meer richten op de Engelse kathedrale muziek.

Evensongs

De eerste Evensong werd gezongen met de Hervormde Cantorij op 13 november 1989 in de oude Doopsgezinde kerk van Harlingen. Hierna werden de Evensongs de eerste jaren gezongen door de Ichthuscantorij in de Nederlands Hervormde Kerk van Kimswerd en van Wijnaldum. Pas vanaf 1991 werden de Evensongs meestal gezongen in de Rooms-Katholieke St. Michaƫlkerk te Harlingen een kerk met een prachtige akoestiek. Zo nu en dan werd uitgeweken naar de Nederlands Hervormde Kerk of de Rooms Katholieke kerk of de Martinikerk te Franeker.

Festival of Lessons and Carols

In 1988 werd op initiatief van de dirigent begonnen met het organiseren van een Festival of Lessons and Carols. Deze werd tot 2004 samen met de Cantorij van de Grote Kerk gezongen. Sinds 2005 zijn er twee Caroldiensten in Harlingen, op de zondag van de vierde advent gezongen door de cantorij van de Grote Kerk en op de vrijdag voor kerst gezongen door de Ichthuscantorij.
Overige Activiteiten

In 1983 en 1999 heeft het koor medewerking verleend aan Radiokerkdiensten vanuit de Ichthuskerk. Tevens heeft het koor verschillende malen meegewerkt aan radioprogramma’s van de NCRV en Omrop Fryslan. Bijna jaarlijks zingt de Ichthuscantorij een Carolservice in de Grote Kerk van Leeuwarden. Ook in andere plaatsen van het land wordt het koor vaak gevraagd om te zingen. uiteraard zingt het koor ook zo nu en dan in de Chr. Ger. Ichthuskerk te Harlingen. In 2004 hebben we onze eerste CD gemaakt met Engelse kerkmuziek. In 2010 hebben we meegewerkt aan een CD met werken van Jan de Jong.

Engeland

Vanaf 1992 heeft de Ichthuscantorij elk jaar in de zomer een week gezongen in een Engelse kathedraal. Hierbij zijn diverse kathedralen bezocht.

1992 Brecon Cathedral
1994 Llandaff Cathedral (Cardiff) en Brecon Cathedral
1996 Norwich Cathedral
1998 Norwich Cathedral en Peterborough Cathedral
2000 Norwich Cathedral
2002 St George Chapel Windsor en St Albans Cathedral
2004 Beverley Minster en York Minster
2006 Westminster Abbey (London)
2006 Canterbury Cathedral
2008 Oxford and Guildford Cathedral
2009 Salisbury Cathedral
2010 Salisbury Cathedral
2011 Ripon Cathedral
2012 Chester Cathedral