De Cantorij

De Ichthuscantorij staat sinds de oprichting in 1980 onder leiding van Sjouke Bruining. Vanaf 2002 is Geke Bruining – Visser mededirigent geworden. Zij was reeds vanaf 1986 actief bij het koor betrokken als zanger en componist. De Cantorij heeft zich gespecialiseerd in Engelse koormuziek.

Van de zangers wordt verwacht dat ze binnen een redelijke termijn nieuwe muziek kunnen instuderen. De leeftijd van de leden is zeer uiteenlopend. De Cantorij zingt regelmatig diensten in binnen- en buitenland en heeft aan verschillende radio- en tv-opnames haar medewerking verleend. In eigen land wordt meegewerkt aan reguliere kerkdiensten, Evensongs en Festivals of Lessons and Carols.

Elke twee jaar worden in Engeland diensten gezongen in Anglicaanse kathedralen tijdens de afwezigheid van het kathedrale koor. Zo heeft de Ichthuscantorij gezongen in Brecon (2 maal), Llandaff (Cardiff), Norwich (5 maal), St. George Chapel, Windsor Castle en St. Albans, York Minster, Beverley minster, Westminster Abbey, Canterbury Cathedral, Oxford Cathedral, Salisbury Cathedral en Ripon Cathedral. In de zomer van 2012 zingt de Ichthuscantorij een week lang in Chester Cathedral.

Repetities

De repetities vinden wekelijks plaats op vrijdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur. In principe kan iedereen vanaf acht jaar die kan zingen en de doelstellingen van de Ichthuscantorij onderschrijft lid worden. De repetities worden gehouden in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “de Haven” te Harlingen.