Dirigenten

Sjouke Bruining

Sjouke Bruining is sinds 1978 organist van de Chr. Ger. Ichthuskerk te Harlingen. Zijn orgellessen ontving hij van Klaas Hoek. In 1980 heeft hij de Ichthuscantorij opgericht. Hij heeft zich gespecialiseerd in de Liturgie en de muziek van de Anglicaanse kerk. Samen met Geke Bruining-Visser heeft hij de Schola Liturgica opgericht en is hij dirigent van de Ichthuscantorij uit Harlingen.

Hij was van 1978 tot 2008 vaste organist van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Harlingen en daarna in de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Harlingen. Tevens speelt hij regelmatig diensten in de Grote Kerk van Harlingen.


Geke Bruining-Visser

Geke Bruining-Visser studeerde muziekwetenschap aan de universiteit van Utrecht van 1984 – 1989. Zij bekwaamde zich in kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor kerkmuziek. Aan het Sweelinckconservatorium van Amsterdam studeerde ze compositie bij Daan Manneke. Zij heeft kerk- en koormuziek uitgegeven bij Intrada te Heerenveen. Tevens heeft koordirectie aan het Gronings Conservatorium. Ze is samen met Sjouke Bruining o.a. dirigent van de Ichthuscantorij en de diverse projecten van de Schola Liturgica. Tevens is zij cantor in de Grote Kerk van Leeuwarden. Bezoek ook haar website: www.gekebruining.nl