Homepage

De Ichthuscantorij is opgericht in 1980 en was verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerk van Harlingen. Het merendeel van de leden is afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen en plaatsen van ons land. De Cantorij is gespecialiseerd in Engelse kathedrale muziek. We repeteren elke vrijdagavond in het gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Haven” te Harlingen.